Skip to main content

1990

1989 m. lapkričio 9 d. griuvus Berlyno sienai Rytų ir Vakarų Vokietijos atstovai pradėjo derybas dėl susijungimo. 1990 m. spalio 3 d. VDR įstojo į Vokietijos Federacinę Respubliką. Berlynas tapo susivienijusios Vokietijos sostine.

Iš Vokietijos suvienijimo sutarties

VDR, VFR, Jungtinė karalystė, JAV, SSRS ir Prancūzijos Respublika, <…> , dalyvaujant Lenkijos užsienio reikalų ministrui, susitarė dėl:
– Suvienytos Vokietijos teritoriją sudarys VDR, VFR ir visas Berlynas. Jos sienomis su užsienio valstybėmis taps VDR ir VFR sienos nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos. Galutinis suvienytos Vokietijos sienų patvirtinimas yra taikos išsaugojimo Europoje sudėtinė dalis.
– Suvienyta Vokietija ir Lenkijos Respublika patvirtina egzistuojančią tarp jų sieną. <…>
– Suvienyta Vokietija neturi jokių teritorinių pretenzijų kitoms valstybėms ir nekels jokių pretenzijų ateityje.
– Vokietijos Demokratinės Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybės garantuoja, kad suvienytos Vokietijos Konstitucijoje nebus straipsnių, prieštaraujančių šiems nutarimams. <…>
– SSRS, VDR ir VFR vyriausybės pareiškia, kad Sovietų Sąjunga ir suvienyta Vokietija sureguliuos sutartimi sovietų kariuomenės buvimo dabartinės VDR teritorijoje ir Berlyne terminus ir sąlygas, taip pat šios kariuomenės išvedimą, kuris bus užbaigtas 1994 m. pabaigoje. <…>
<…> Sutartis pasirašyta Maskvoje 1990 m. rugsėjo 12 d.