Skip to main content

1955

1955 m., po to, kai į NATO buvo priimta Vokietijos Federacinė Respublika, SSRS įkūrė Varšuvos sutarties organizaciją, kurios uždaviniai – sudaryti atsvarą NATO ir kontroliuoti Rytų Europą. VSO narės: Albanija (iki 1968 m.), VDR, Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija. Europoje nusistovėjo jėgų pusiausvyra.