Skip to main content

1947

Vienas pirmųjų Europos pokario konfliktų kilo Graikijoje ir Turkijoje. Komunistų sukilėliai kėlė grėsmę šių šalių vyriausybėms. JAV prezidentas Haris Trumenas kalboje kongrese paaiškino savo komunizmo „sulaikymo“ planą. Netrukus JAV valstybės sekretorius Džordžas Maršalas paskelbė savo planą atkurti sugriautą Europos ūkį ir taip apsaugoti karo nuniokotas Europos tautas nuo komunizmo.

Iš prezidento H.Trumeno kalbos 1947 m.

Kai kurioms šalims prieš tautų valią buvo primesti totalitariniai režimai. JAV vyriausybė ne kartą protestavo prieš bauginimą ir prievartą Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje. Kiekviena nacija turėtų demokratiškai pasirinkti gyvenimo būdą. Tačiau dažnai to laisvo pasirinkimo jos neturi. Jungtinės Amerikos Valstijos savo politika turi remti laisvas tautas, kurias pavergė ginkluota mažuma arba agresoriai iš išorės. […] Jei nepadėsime Graikijai ir Turkijai šiuo lemtingu momentu, pasekmės gali būti sunkios tiek Rytams, tiek Vakarams. Mes turime nedelsdami imtis ryžtingų veiksmų. […] JAV gavo Graikijos vyriausybės prašymą suteikti ekonominę ir finansinę pagalbą. Amerikos ekonominės komisijos ir JAV pasiuntinio Graikijoje pranešimai patvirtina Graikijos vyriausybės prašymą ir nurodo, kad norint, jog Graikija išliktų laisva valstybė, jai būtina suteikti pagalbą. […] Mus taip pat domina ir Graikijos kaimynė Turkija. <…>

Iš JAV valstybės sekretoriaus D. Maršalo kalbos 1947 m.

Aš nenorėčiau jums, gerbiamieji ponai ir ponios, priminti, kad situacija pasaulyje yra sudėtinga. […] Žmonių netektis, akivaizdus miestų, fabrikų, kasyklų ir geležinkelių sugriovimas yra tinkamai įvertinti, bet šis akivaizdus sunaikinimas galbūt ne toks pavojingas negu ištisa Europos ekonomikos suirutė. […] Akivaizdu, kad, norėdama patenkinti poreikius, Europa dar 3 – 4 metus turės pirkti maisto ir kitas būtiniausias prekes iš užsienio, daugiausia iš JAV. Logiška, kad JAV turėtų padėti grąžinti ekonomiką į normalią ir sveiką būklę pasaulyje, nes be to neįmanomas politinis stabilumas ir patikima taika. Mūsų politika nėra priešiška kuriai nors šaliai ar doktrinai; ji kovoja prieš badą, skurdą, depresijas ir chaosą.