Skip to main content

Lietuva Rusijos imperijoje

Lietuvos padėtis analizuojama socialiniu – ekonominiu ir politiniu požiūriu, pateikiami pokyčiai Lietuvos ūkio raidoje, kuriuos sąlygojo imperijoje vykdytos reformos, įvertinamas jų poveikis, atskleidžiamas pasipriešinimas okupacijai, 1831 m. ir 1863 m. sukilimų priežastys ir padariniai, atskleidžiamas ir įvertinamas lietuvių tautinis atgimimas XIX a. pab. – XX a. pr.