Skip to main content

Sąvokos

Filaretai – (gr. filo ir arete – meilė dorybei) nelegali Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1820–1823 m., įėjusi į Filomatų draugiją.

Filomatai – (gr. philomathes – mokslo mylėtojas) nelegali jaunimo, Vilniaus universiteto studentų politinė draugija, veikusi 1817–1823 m., skatino kultūrines ir etines LDK vertybes.