Skip to main content

Visuomenė

  • Bajorai išlaikė ekonominį, kultūrinį viešpatavimą, kai kurias luominės savivaldos teises.
  • Bajorai išlaikė žemes, baudžiauninkus, bet sumenko jų svarba visuomenės gyvenime ir politikoje.
  • Iškilo naujos stambių dvarininkų giminės (Karpiai, Oginskiai, Tiškevičiai), susijusios su caro rūmais.
  • Dauguma Lietuvos valstiečių priklausė dvarininkams.
  • Augo valstybinių valstiečių skaičius, prie kurių buvo priskirti laisvieji žmonės Žemaitijoje.