Skip to main content

Valdymas

  • 1843 m. caro vyriausybė Lietuvą ėmė vadinti Šiaurės vakarų kraštu.
  • Aukščiausia valdžia čia priklausė generalgubernatoriui, kuriam buvo pavaldžios Vilniaus, Gardino ir Kauno gubernijos.
  • Gubernijas, suskirstytas į apskritis, valdė gubernatoriai.
  • Caro vyriausybė panaikino miestų teises.
  • 1840 m. caro įsaku Lietuvos Statutas neteko galios ir galutinai buvo įvesta Rusijos teisė.
  • Raštvedyboje lenkų kalba buvo pakeista rusų kalba.