Skip to main content

Interaktyvios užduotys

10 užduotys

Nuslopinus sukilimus prieš carinę Rusiją, sukilėliai buvo tremiami į Sibirą. Su tokia ,,karieta“ galėjo būti gabenami: