Skip to main content

Lietuva Antrojo pasaulinio karo metais

Stengiamasi pateikti kuo daugiau užduočių, skirtų istorijos suvokimo, probleminio mąstymo ugdymui. Pateikiama mažiau teorijos, daugiau praktinės veiklos. Ugdomi istorijos šaltinių analizės ir interpretavimo gebėjimai. Išryškinamas lietuvių siekis priešintis okupaciniams režimams. Tačiau nevengiama ir lietuvių koloboravimo Antrojo pasaulinio karo metais temos.