Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Ryškiausias bandymas atkurti Lietuvos nepriklausomybę buvo:

2 užduotis

Kaip ši karikatūra siejasi su tema „Lietuva nacių okupacijos metais“? Pasirinkite teisingą atsakymą.

3 užduotis

Kiekvienai iliustracijai parinkite tinkančią sąvoką.

4 užduotis

Pažymėkite asmenybę, vadovavusią Lietuvos aktyvistų frontui.

5 užduotis

Kurį iš nusikaltimų žmoniškumui padarė iš Lietuvos teritorijos atsitraukianti NKVD?

6 užduotis

Kuris faktas nėra tiesioginis nacių okupacijos Lietuvoje padarinys?

7 užduotis

Kas organizavo Birželio sukilimą? Pažymėkite teisingą organizaciją.

8 užduotis

Pažymėkite, kas įėjo į Ostlando teritoriją.

9 užduotis

Kuris teiginys ryškiausiai atspindi holokausto Lietuvoje požymius?

10 užduotis

Laikinajai Lietuvos vyriausybei vadovavo: