Skip to main content

Kompleksinės užduotys

2 kompleksinė užduotis

Remdamiesi lentelėje pateikta statistika, šaltinyje A pabraukite sakinį, kuris galėtų būti lentelės apibendrinamąja išvada.