Skip to main content

Nacis

Okupacinis vokiečių režimas:

 • Įvedė spaudos, radijo ir pašto kontrolę.
 • Nustatė rublio ir markės santykį (10 rublių = 1 reichsmarkė).
 • Perėmė maisto ir kuro sandėlius ir įvedė maisto ir pramoninių prekių normas.
 • Siūlė darbo jėgai vykti į Rytprūsius.

1941 m. liepos 17 d. A. Hitleris paskelbė potvarkį, kaip valdyti naujai užimtas sritis:

 • Įvesta civilinė valdžia – švelnesnis režimas nei kitose okupuotose SSRS teritorijose.
 • Ostlando komisariatą sudarė 4 generalinės sritys: Estija, Latvija, Lietuva ir Baltarusija.
 • Lietuvos generalinei sričiai vadovauti paskirtas fon Rentelnas.
 • Civilinė valdžia rugpjūčio 5 d. paleido Laikinąją vyriausybę.
 • Vokiečių civilinė administracija sudarė tarėjų tarybą, turėjusią tarpininkauti tarp okupantų ir okupuotųjų.
 • Civilinė valdžia leido teismams ir savivaldai veikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tačiau vokiečiai ir žydai jai nebuvo pavaldūs.
 • Vokiečių valdžia siekė išnaudoti Lietuvos darbo jėgą: vežė jaunimą darbams į Vokietiją ir pažeisdama Ženevos konvenciją ėmė pagalbinei karinei tarnybai į frontą ir administraciją.