Skip to main content

Lietuva Antrojo pasaulinio karo metais

1941 m. birželio 22 d. auštant vermachtas smogė SSRS. Nepasirengusi gynybai Raudonoji armija traukėsi iš okupuotų Baltijos šalių.

Nacių valdžia Lietuvos teritoriją paskelbia Lietuvos generaline sritimi.

Lietuvos reokupacija

1944 m. vasarą sovietų kariuomenė išstūmė vokiečius iš Lietuvos teritorijos ir ją užėmė.

Prasidėjus sovietinei reokupacijai, Lietuvoje kilo ginkluotas pasipriešinimas – dešimtmetį (1944–1953 m.) trukusios laisvės kovos. Partizanai su ginklu rankose kovojo prieš SSRS dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.