Skip to main content

Vietinės rinktinės karys

  • 1944 m., blogėjant situacijai Rytų fronte, vokiečiai leido organizuoti Vietinę rinktinę. Į šį dalinį įstojo net 30 tūkstančių savanorių. Jos vadu tapo generolas P. Plechavičius.
  • Vietinė rinktinė turėjo veikti tik Lietuvos teritorijoje, tačiau naciai nutarė ją pasiųsti į Baltarusiją kovoti su Raudonąja armija.
  • Generolas Povilas Plechavičius įsakė rinktinės kariams išsiskirstyti. Jie bėgo į miškus, vėliau pirmieji pradėjo kovą su sovietų okupantais.
  • Gestapas gen. P. Plechavičių ir karininkus įkalino Salaspilio (Latvija) konclageryje.