Skip to main content

Valstietis

  • Lietuviai ūkininkai buvo laikomi tik žemės valdytojais, privalančiais mokėti duokles.
  • Vokiečiai už pyliavų nevykdymą taikė represijas. Kartais buvo rengiamos parodomosios egzekucijos – 3 ar 5 ūkininkai, neįvykdę pyliavų, būdavo viešai sušaudomi.
  • Iš Suvalkijos buvo iškelta 5 tūkstančiai ūkininkų, jų ūkiai atiteko vokiečių kolonistams, o lietuviams buvo kompensuota lenkų žemėmis Vilniaus krašte.