Skip to main content

Sovietų partizanas

Iš Sovietų Sąjungos siunčiami partizanai–teroristai virto opia Lietuvos problema.

  • Maskvoje sudarytas Lietuvos partizaninio judėjimo komitetas (jam vadovavo A. Sniečkus) per fronto liniją siuntė kovotojus į vokiečių užnugarį. Prie jų dėjosi iš getų pabėgę žydai.
  • Partizanai ne tiek kovojo su naciais, kiek terorizavo vietinius gyventojus.
  • Už sovietų partizanų teroro aktus vokiečiai baudė taikius Lietuvos žmones, naikino ištisus kaimus (Ablinga, Lintupėnai, Šarkiškiai).
  • Nacių aukų simboliu tapo 1944 m. birželio 3 d. sunaikintas Pirčiupių kaimas – gyvi sudeginti 119 gyventojų. Kaltė už nacių represijas tenka sovietų partizanams, kurie ties kaimu apšaudė vokiečių karinį transportą.