Skip to main content

Baltaraištis

Antisovietinis Birželio 23–iosios sukilimas

  • 1940 m. LAF’o štabas Berlyne ėmė ruoštis antisovietiniam sukilimui.
  • Vokiečiams užpuolus SSRS, LAF’o kovotojai sukilo Vilniuje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose.
  • 1941 m. birželio 23 d. buvo sudaryta Laikinoji Lietuvos vyriausybė. Ministro pirmininko pareigas ėjo švietimo ministras Juozas Ambrazevičius–Brazaitis.
  • Sukilėliai užėmė strateginius miestų punktus, kovojo su besitraukiančia Raudonąja armija, stengėsi išlaisvinti sovietų įkalintus Lietuvos piliečius.
  • Vokiečių kariuomenė Lietuvoje susidūrė su veikiančiomis lietuviškomis valdžios įstaigomis.
  • Sukilėliai vokiečių okupantams demonstravo savo nuostatą, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė.
  • 1941 m. birželio 23–ąją per Kauno radiofoną paskelbta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo deklaracija taip pat išreiškė ir Laikinosios vyriausybės siekį užsitikrinti vokiečių valdžios paramą.
  • Laikinoji vyriausybė kūrė lietuvišką administraciją, stengėsi likviduoti sukilimo metu prasidėjusią ginkluotų grupių savivalę ir terorą. Visame krašte buvo atkurta nepriklausomybės laikų švietimo sistema, imta tirti besitraukiančios NKVD įvykdytus nusikaltimus. Laikinoji vyriausybė stengėsi švelninti sovietizacijos padarinius. Teisėtiems savininkams pradėta grąžinti nacionalizuotą nuosavybę: namus, žemę, kapitalą, įmones.