Skip to main content

Konclagerio kalinys

  • 1943 m. sausio mėnesį vokiečiai mėgino sukurti lietuvių tautinį SS legioną, kaip Latvijoje, Estijoje bei Vakarų Europoje ar Ukrainoje.
  • Pogrindžio propaganda buvo tokia stipri, kad savanorių į legioną beveik nebuvo.
  • Dėl SS legiono boikoto nukentėjo vokiečių valdžios prestižas Lietuvoje.
  • Nacių okupacinė valdžia ėmėsi keršto – suėmė 46 garsius rašytojus, poetus, mokslininkus ir įkalino Štuthofo konclageryje, uždarė universitetus.