Skip to main content

„Armija krajova“ partizanas

  • Vietinės rinktinės kariams teko kovoti su Rytų Lietuvoje veikusia lenkų kovine organizacija „Armija krajova“.
  • „Armijos krajovos“ smogikai terorizavo Rytų Lietuvos gyventojus: reikalaudavo pateikti pasus, įrašas „lietuvis“ prilygo mirties nuosprendžiui.