Skip to main content

Žydas

  • Holokaustą – žydų persekiojimą ir naikinimą – organizavo ir vykdė nacių valdžia.
  • Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, ji į šį nusikaltimą pritraukė ir vietinių talkininkų.
  • Po sovietų okupacijos vyravo antikomunistinės ir antižydiškos nuotaikos. Antisovietiniuose atsišaukimuose „žydo” ir „komunisto“ sąvokos buvo vartojamos sinonimiškai.
  • Lietuvos miestuose žydai buvo suvaryti į getus. Po to prasidėjo žydų naikinimas Kauno fortuose, priemiesčių miškuose, pvz., Paneriuose prie Vilniaus.
  • Lietuvoje iš viso vokiečių okupacijos metu nužudyta apie 195–196 tūkstančius žydų, apie 90 procentų vietinės bendruomenės. Tai didžiausias aukų procentas tarp Europos šalių, kurios patyrė holokusto siaubą.
  • Lietuviai ne tik žudė savo bendrapiliečius žydus, bet ir, nepaisydami realios grėsmės, gelbėjo. Lietuvos teritorijoje daugiau kaip 2300 šeimų gelbėjo žydus.
  • Prie žydų gelbėjimo prisidėjo ir Lietuvos katalikų bažnyčia, nemažai kunigų suteikdavo prieglobstį nuo mirties besislapsčiusiems žydams. Lietuvių šeimos dažniausiai priglausdavo žydų vaikus, juos priimdavo ir augindavo lyg savus.