Skip to main content

Sąvokos

Egzekucija (lot. exsecutio – įvykdymas) – kūno ar mirties bausmė, jos vykdymas.

Memorandumas (lot. memorandum – vertas paminėti, minėtinas) – diplomatinis aktas, detaliai išdėstantis reikalo esmę, ją pagrindžiantis ir reikalaujantis atsižvelgti į išsakytą nuomonę.

Ostlandas (vok. Ostland – Rytų kraštas) – Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijos okupuotos teritorijos: Estija, Latvija, Lietuva ir Baltarusija. Ostlande buvo įvesta civilinė valdžia, kuriai vadovavo A. Hitlerio skirtas reichskomisaras H. Lozė. Ostlandas buvo suskirstytas į generalines sritis. Lietuvos generalinei sričiai vadovavo generalinis komisaras A. fon Rentelnas.

Vietinė rinktinė – savanoriškas karinis junginys, 1944 m. vasarį įsteigtas kovai su banditizmu Lietuvoje, sutarus su vokiečių okupacine administracija.