Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Raskite Antrojo pasaulinio karo atspindžių savo gyvenamoje aplinkoje (mieste, rajone), padarykite nuotraukų ir jas su komentaru pateikite lentelėje.