Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

1830 m. sukilimo Lenkijoje ir Lietuvoje padariniu nebuvo:

2 užduotis

Kas XIX a. buvo šiame pastate?

3 užduotis

Pažymėkite baudžiavos panaikinimo Lietuvoje sąlygas.

4 užduotis

Nuslopinus sukilimus prieš carinę Rusiją, sukilėliai buvo tremiami į Sibirą. Su tokia ,,karieta“ galėjo būti gabenami:

5 užduotis

1830 m. sukilimo Lenkijoje ir Lietuvoje pralaimėjimo priežastimi nebuvo:

6 užduotis

1830 m. sukilimą Lenkijoje ir Lietuvoje paskatino:

7 užduotis

Pažymėkite lietuviškiausią guberniją.

8 užduotis

Svarbiausias 1830 m. sukilimo Lietuvoje tikslas:

9 užduotis

Pažymėkite 1863–1864 m. sukilimo padarinius.

10 užduotis

Sujunkite atitikmenis.