Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Svarbiausias 1830 m. sukilimo Lietuvoje tikslas:

2 užduotis

XIX a. pradžioje Užnemunės valstietis gyveno geriau už Lietuvos valstietį, nes:

3 užduotis

Pažymėkite XIX a. Lietuvos naujoves.

4 užduotis

Pažymėkite 1830–1831 m. sukilimo padarinius.

5 užduotis

Nuslopinus sukilimus prieš carinę Rusiją, sukilėliai buvo tremiami į Sibirą. Su tokia ,,karieta“ galėjo būti gabenami:

6 užduotis

Kas XIX a. buvo šiame pastate?

7 užduotis

Pažymėkite lietuviškiausią guberniją.

8 užduotis

1830 m. sukilimo Lenkijoje ir Lietuvoje padariniu nebuvo:

9 užduotis

Pažymėkite 1863–1864 m. sukilimo vadovus.

10 užduotis

Pažymėkite 1863–1864 m. sukilimo padarinius.