Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Sukurkite XIX a. pab. Lietuvos žemėlapį.


1 užduotis

Parašykite žemėlapio pavadinimą.

2 užduotis

Įvardykite žemėlapyje pavaizduotas lietuviškas gubernijas.

3 užduotis

Legendoje pateiktais ženklais žemėlapyje pažymėkite:

  • Gubernijų centrus;
  • Tris keturias geležinkelio linijas;
  • Keturių Lietuvos miestų Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių apytikslį gyventojų skaičių 1860-1870 m.;
  • Po penkias 1830–1831 m. ir 1863–1864 m. sukilimų mūšių vietas;
  • Pirmosios elektrinės vietą.

4 užduotis

Internete ar kituose šaltiniuose suraskite tris būdingas to meto nuotraukas ir jas įkelkite į nurodytas vietas. Parašykite nuotraukų antraštes.