Skip to main content

1949

Po SSRS beveik metus vykdytos Vakarų Berlyno blokados JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija savo okupacinėse zonose sukūrė Vokietijos Federacinę Respubliką. SSRS savo okupacinę zoną pertvarkė į kitą vokiečių valstybę – Vokietijos Demokratinę Respubliką.
Agresyvi SSRS politika vertė Vakarų šalis ieškoti naujų galimybių savo saugumui užtikrinti. Vašingtone dvylikos valstybių užsienio reikalų ministrai įkūrė Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (NATO). Jos nariai įsipareigojo karinio užpuolimo atveju gintis bendromis jėgomis.

Vakarų Berlyno blokada

Pagal Potsdamo konferencijos susitarimus Berlynas, kaip ir visa Vokietija, padalytas į keturias zonas. Jas kontroliavo JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos kariuomenės. Visas padalytas Berlynas atsidūrė sovietų okupacinėje zonoje. Sovietus erzino sąjungininkų buvimas Berlyne ir jie uždarė susisiekimą su miestu sausuma. JAV ir Didžiosios Britanijos aviacija sugebėjo berlyniečius aprūpinti maistu, kitais reikmenimis. Po metų blokada buvo nutraukta.