Skip to main content

Šaltojo karo laikai. Padalytas pasaulis

Šaltasis karas – tai laikotarpis po Antrojo pasaulinio karo, kai pasaulis suskilo į supervalstybių – JAV ir SSRS – vadovaujamus demokratinį ir komunistinį blokus, tarp kurių vyko įtempta ideologinė ir propagandinė kova, ekonominis ir karinis lenktyniavimas, sukurti kariniai blokai, trečiose šalyse vyko lokaliniai karai, kuriuose supervalstybės išbandė ginklus ir karinę strategiją.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Josifas Stalinas nenorėjo paleisti iš rankų SSRS kariuomenės okupuotų teritorijų. Jis pareiškė: „Kur kieno armija stovi, ten to ir tvarka bus“. Rytų Europoje greit įsigalėjo komunistinė diktatūra, gavusi „liaudies demokratijos“ pavadinimą. Priklausomomis nuo SSRS tapo Bulgarija, Čekoslovakija, Lenkija, Rumunija, Vengrija. Komunistai valdė Albaniją ir Jugoslaviją, veržėsi į valdžią Graikijoje. JAV gąsdino toks Sovietų Sąjungos įsigalėjimas. JAV prezidentas Haris Trumenas paskelbė doktriną, remiančią prieš komunizmą kovojančias jėgas. Nualintai Europai JAV taip pat pasiūlė ekonominę paramą, žinomą Džordžo Maršalo plano vardu. Parama turėjo ekonominių ir politinių tikslų.

Viena vertus, JAV daugeliu atžvilgių sustiprėjo per šaltąjį karą, o komunistinė Sovietų Sąjunga iširo. Rinkos ekonomika pasirodė esanti pranašesnė už komunistinę komandinę ekonomiką. Kita vertus, abi supervalstybės šaltajame kare pralaimėjo. Didžiuliai ekonominiai ir žmonių resursai buvo panaudoti ginklavimosi tikslams, sudėtingiausiems branduoliniams, biologiniams, cheminiams ginklams kurti. Ir JAV, ir Sovietų Sąjunga turėjo atidėlioti socialines programas dėl asignavimų ginklavimuisi. Pagaliau, XX a. antroje pusėje fizikos, chemijos, biologijos mokslų laimėjimai sparčiai pritaikyti praktikoje. Gimė naujos mokslo šakos. Atomo skilimo galios panaudojimas leido sukurti atominę bombą, reaktyvinį variklį, pakilti į kosmosą. Išrandamas kompiuteris, įsisavinamas lazerio spindulys. Žmogus išsilaipino Mėnulyje, pagamino robotą, įvaldė sudėtingiausias technologijas.