Skip to main content

Mokykla

Iš Kėdainių kolegijos I klasės tvarkaraščio:


ANTRADIENIS
1. Lotynų kalbos gramatika
2. Logika
3. Lotynų kalbos stilius
4. Retorika
5. Iškalba ir istorija
6. Apoftegmos (sentencijos) ir stilius. Mokomasi atmintinai.

„Odė rykštei“ iš 1763 m. elementoriaus:

Rykštė. Šventa Dvasia vaikelius mušti rodo
Rykštė nė krislo nekenkia sveikatai
Rykštė įvaro proto į galvą
Moko poterių ir nuo piktos kalbos gina
Rykštė tėvams paklusniais daro.
Ožį išvaro, o rašto moko
Rykštė, jei muša, nesulaužys kaulų
Vaikelius sulaiko nuo visokio blogio
Rykštė – jei vaikelį motina plaka –
Išgelbės tikrai jo sielą nuo pragaro.