Skip to main content

Tarpukario Lietuvos visuomenė

Lietuvos Respublikos teritorija ir gyventojų skaičius 1923–1938 ir 1939–1940 m. sienomis

Teritorija, km2
atitinkamų metų sienomis
Gyventojų skaičius, vnt
atitinkamų metų sienomis
Gyventojų tankumas, 1 km2
atitinkamų metų sienomis
1939–1940 | 1923–1938 | 1923–19381939–1940 | 1923–1938 | 1923–19381939–1940 | 1923–1938 | 1923–1938
Iš viso: 59 731,00 | 55 265,00 | 53 242,002 462 355 | 2 170 616 | 2 028 97141,22 | 39,28 | 38,11
1923 m. rugsėjo 17 d. surašymo duomenys

Tautinė sudėtis Lietuvoje

  • Nepriklausomybės laikotarpiu gyventojų skaičius augo.
  • Didžiąją gyventojų dalį sudarė žemdirbiai.
  • Dėl mažai išplėtotos pramonės į miestus gyventojai kėlėsi negausiai.
  • Tautinių mažumų padėtis Lietuvoje buvo geresnė nei daugelyje kitų to meto Europos valstybių.

Atitinkamų metų sienomis
Tautybė1923–19391939 03–1939 101940–1941Dabartinėmis
Iš viso:100100100100
Lietuviai80,884,1871,6869,54
Lenkai30,053,2414,6213,91
Žydai7,187,608,598,19
Vokiečiai3,961,451,293,34
Rusai2,362,492,612,49
Latviai0,210,220,400,39
Klaipėdiškiai1,501,22
Kiti ir nežinomi0,250,080,210,36
Lietuvos gyventojų tautinė sudėtis 1923–1939 metais, %