Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Žemėlapyje pažymėkite Europos šalis, kuriose XX a. 3–4 deš. įsigalėjo autoritariniai režimai.

2 užduotis

Pateiktus 1926–1927 m. įvykius sudėkite chronologiškai teisinga seka.

3 užduotis

Kokia problema buvo aktuali Lietuvai visą tarpukario laikotarpį?

4 užduotis

Tarpukario Lietuvos kultūra. Susiekite įvykius su datomis.

5 užduotis

Su kokia garsia tarpukario Lietuvos asmenybe susijusi ši informacija?
ANBO
Antanas Nori Būti Ore
Sukonstruoti ir karo aviacijos dirbtuvėse pagaminti lėktuvai

6 užduotis

Susiekite nuotraukas ir įvykius.

7 užduotis

Kurie iš šių teiginių netinka tarpukario Lietuvos ūkiui apibūdinti?

8 užduotis

Kokią svarbią sukaktį Lietuva šventė 1930 m.?

9 užduotis

Teisingai sudėliokite į laiko juostą tarpukario Lietuvos valstybingumo raidai reikšmingus laikotarpius.

10 užduotis

Susiekite sąvokas su jų apibrėžtimis.