Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kas šios žymios tarpukario Lietuvos asmenybės?

2 užduotis

Kuri iš šių asmenybių tarpukariu nedalyvavo valstybės valdyme?

3 užduotis

Kokią svarbią sukaktį Lietuva šventė 1930 m.?

4 užduotis

Žemėlapyje pažymėkite Europos šalis, kuriose XX a. 3–4 deš. įsigalėjo autoritariniai režimai.

5 užduotis

Kurie iš šių įvykių priskirtini tarpukario Lietuvos vidaus, o kurie užsienio politikai?

6 užduotis

Teisingai sudėliokite į laiko juostą tarpukario Lietuvos valstybingumo raidai reikšmingus laikotarpius.

7 užduotis

Susiekite nuotraukas ir įvykius.

8 užduotis

Kokiai istorinei asmenybei apibūdinti skirti šie žodžiai?
„O kam iš viso Lietuvoje jis buvo reikalingas? Tam, kad visi, dar net iki šiol, galėtų jį neigti, ir kad jisai savo pastovumu galėtų teigti Lietuvos nepriklausomybę.“ (Algirdas Julius Greimas)

9 užduotis

Susiekite sąvokas su jų apibrėžtimis.

10 užduotis

Kurie iš šių teiginių netinka tarpukario Lietuvos ūkiui apibūdinti?