Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kuris iš šių teiginių apie prezidentinę Lietuvą neteisingas?

2 užduotis

Kurie iš šių teiginių netinka tarpukario Lietuvos ūkiui apibūdinti?

3 užduotis

Žemėlapyje pažymėkite Europos šalis, kuriose XX a. 3–4 deš. įsigalėjo autoritariniai režimai.

4 užduotis

Kurie iš šių įvykių priskirtini tarpukario Lietuvos vidaus, o kurie užsienio politikai?

5 užduotis

Susiekite nuotraukas ir įvykius.

6 užduotis

Įkelkite teiginius į reikiamus lentelės grafas.

7 užduotis

Kokia problema buvo aktuali Lietuvai visą tarpukario laikotarpį?

8 užduotis

Su kokia garsia tarpukario Lietuvos asmenybe susijusi ši informacija?
ANBO
Antanas Nori Būti Ore
Sukonstruoti ir karo aviacijos dirbtuvėse pagaminti lėktuvai

9 užduotis

Susiekite sąvokas su jų apibrėžtimis.

10 užduotis

Teisingai sudėliokite į laiko juostą tarpukario Lietuvos valstybingumo raidai reikšmingus laikotarpius.