Skip to main content

Vienos Kongresas

1814–1815 m. Vienoje įvyko kongresas, kurio metu karo su Napoleono nugalėtojos siekė atkurti Europoje sienas ir buvusią tvarką iki Didžiosios Prancūzų revoliucijos, naujai perdalinti Europą ir gražinti senąsias valdovų dinastijas.

1814–1815 m. į Vieną atvyko 216 Europos valstybių vadovų, iš kurių du imperatoriai, keturi karaliai ir garsūs politikai. Kiekvieną dieną kongreso svečiams buvo rengiami pokyliai, medžioklės ir kitos pramogos, todėl kongresas buvo pramintas „Šokančiu kongresu“. Kongrese lemiamą vaidmenį turėjo Didžioji Britanija, Prūsija, Rusija ir Austrija. Kiekviena valstybė turėjo savo interesų kongrese – Rusija siekė Varšuvos kunigaikštystės, austrai – teritorijų Šiaurės Italijoje, Prūsija – Saksonijos, anglai tikėjosi pusiausvyros Europoje. Tarp valstybių išryškėjo prieštaravimai, ypač tarp Prūsijos ir Austrijos, kurios siekė dominuoti vokiečių žemėse.

 1. Artūras Velingtonas (Anglija)
 2. Joaquimas Lobo da Silveira (Portugalija)
 3. Antonio Saldanha da Gama (Portugalija)
 4. Karlas Lovenhielmas (Švedija)
 5. Žanas Luisas Paulas Francua (Prancūzija)
 6. Klemensas Vencelis Lotaras fon Meternichas (Austrija)
 7. Andrė Dupinas (Prancūzija)
 8. Karlas Neselrodas (Rusija)
 9. Pedro de Sousa Holsteinas (Portugalija)
 10. Robertas Stevartas (Anglija)
 11. Emmerichas Josefas (Prancūzija)
 12. Ignas Heinrichas von Vesenbergas (Reino konfederacija)
 13. Andrėjus Razumovskis (Rusija)
 14. Čarlis Veinas (Anglija)
 15. Pedro Gomezas Labradoras (Ispanija)
 16. Ričardas Trenchas (Anglija)
 17. Raštininkas Vakenas
 18. Friedrichas von Gentzas (Kongreso sekretorius)
 19. Wilhelmas von Humboldtas (Prūsija)
 20. Viljamas Šavas (Anglija)
 21. Karlas Augustas von Hardenbergas (Prūsija)
 22. Šarlis Morisas Taleiranas (Prancūzija)
 23. Gustavas Ernstas von Stackelbergas (Rusija)
 24. Heiligerio Romischero Kaisero portretas (Austrija)
 25. Venzelas Antanas Kaunitzas (Austrija)