Skip to main content

Valstybingumo atkūrimo planai

Lenkijos ir Lietuvos bajorai tikėjosi atkurti valstybę, išsivaduoti iš Rusijos imperijos gniaužtų. Prancūzijos ir Rusijos monarchams rūpėjo lenkų ir lietuvių bajorų parama. Jie stengėsi juos patraukti į savo pusę.

Lietuvos bajorai dalyvavo Tilžėje derybose, tikėjosi iš Napoleono I pažadų dėl valstybingumo atkūrimo, tačiau nesėkmingai.

Po nesėkmingo Lietuvos delegacijos mėginimo paveikti Napoleoną I Tilžėje, bajorai pakeitė veiklos taktiką. Imta tartis su prancūzais ir derėtis su caro valdžia. Mykolas Kleopas Oginskis 1811 m. pasiūlė Aleksandrui I planą, pagal kurį buvusios LDK žemės, atitekusios Rusijai po ATR padalinimų, būtų sujungtos į 8 gubernijas, turinčias savivaldą. Rusija, nors Lietuvos bajorų parama jai buvo svarbi, vilkino atsakymą į Mykolo Kleopo Oginskio pasiūlymą. Lietuvos didikams caro valdžia palengvino mokesčių naštą, o planus dėl LDK atkūrimo nutraukė 1812 m. prasidėjęs karas.