Skip to main content

5 užduotis

Remiantis rašytiniu šaltiniu ir statistiniais duomenimis, pasirinkite dvi išvadas iš pateiktų, dėl kurių Napoleono kariuomenė patyrė pralaimėjimą.

„Po …. vykusio mūšio prie Berezinos upės pralaimėjimo sušalusi, demoralizuota prancūzų armija traukėsi Vilniaus link… Išbadėję, pervargę ir sušalę Napoleono armijos kariai atsitraukdami gruodžio 8–9 dienomis pasiekė Vilnių. Daugybė prancūzų mirė nuo šalčio ir bado.“ Išrinktiems, tarp jų gausybei dezertyrų (karys savavališkai palikęs karinę tarnybą.), Vilna (Vilnius) tapo švyturiu. Kelyje, o tiksliau – pusnynuose, juos žudė šaltis ir alkis; bet ugnis ir liepsnos ne mažiau siejo mirtį kaip ir ledinės naktys. Tuos, kurie naktį palikdavo laužą be priežiūros, „ryte dažniausiai rasdavo negyvus“.Jų lavonus, prišalusius prie žemės, apkraustydavo atėjusieji čia vėliau, jie susėsdavo ant jų prie laužo, vėl susikurdavo iš suskaldytų jų vežimų liekanų. Kai kurie, nusikapstę prie laužo, geisdami šilumoskišdavo kojas tiesiog į žarijas ir nusibaigdavo, pusiau suskrudę, pusiau mirtinai sušalę.“ Nematomas užpustytas Vilniaus vieškelis „priminė mūšio lauką su tysančiais lavonais“… „kadangi beveik visą laiką snigo, vaizdas, kurį regėjome prieš savo akis, neatrodė toks niūrus, koks buvo iš tikrųjų. Žmogus, pasirodo, gali priprasti prie tokių bjaurybių. Mūsų jausmai atbuko, ilgainiui tapome negailestingi. Vyrai buvo nejautrūs net patys sau, ką jau kalbėti apie kitus. Gyvuosius apniko klejonės ir abejingumas. … Visiems be išimties buvo sutrikę protiniai gebėjimai. Kariai tai vadino „Maskvos nuosmurgiu“. Per Bereziną persikėlė 60 tūkstančių žmonių, o vėliau prie jų prisidėjo 20 tūkstančių naujokų. Iš šių 80 tūkstančių didesnė dalis žuvo ir dauguma per paskutines keturias dienas, tarp Molodečno ir Vilniaus!“ Briedis L. Vilnius savas ir svetimas, Baltos lankos, 2012, p. 126.H.A. Vossler. Op. cit. P. 239.

Napoleono kariuomenės skaitlingumas:

DataVietovėKarių skaičius tūks.
1812 birželio 24 d.Vilnius450 tūkst.
1812 spalio 20 d.Maskva103 tūkst.
1812 gruodžio 9 d.Vilnius50 tūkst.
1812 gruodžio 13 d.Prie Nemuno10 tūkst.