Skip to main content

Lietuvos aneksija ir sovietizacija

Aneksija [lot. annexio – prijungimas] – neteisėtas, tarptautinei teisei prieštaraujantis, bet turintis sudaryti teisėtumo įspūdį politinis veiksmas, kuriuo svetimos valstybės teritorija prijungiama prie savosios, pvz., Lietuvos aneksija 1940 m. rugpjūčio 3 d.

Sovietizacija – [rus. soviet – patarimas, taryba], valstybinės valdžios įstaigų, ekonominės sanklodos ir kultūros pertvarkymas pagal SSRS modelį, vykdytas naujai prie SSRS prijungtose šalyse, pvz., 1940 – 1941 m. okupuotose Baltijos valstybėse.