Skip to main content

1990 m.

  • Įsteigtas Lietuvos bankas.
  • Vyko pirmieji laisvi demokratiški rinkimai į LTSR Aukščiausiąją Tarybą.
  • Kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas paskelbė atkuriantis Lietuvos nepriklausomybę.

  • Sovietų Sąjunga pradėjo ekonominę Lietuvos blokadą.

  • Michailas Gorbačiovas išrinktas pirmuoju Sovietų Sąjungos prezidentu.

  • Pasirašomas Šengeno susitarimas, kuriuo siekiama tarp Europos Bendrijų valstybių narių panaikinti pasienio kontrolę.
  • Baltarusija paskelbė atsiskirianti nuo Tarybų Sąjungos.
  • Susivienijo Rytų ir Vakarų Vokietijos.
  • Lenkijos prezidentu išrenkamas Lechas Valensa.