Skip to main content

Tūkstantmečių sandūra ir Lietuva

  • Lietuvai išsivadavus iš komunistinės sistemos gniaužtų, iš esmės pakito jos politinė santvarka. Lietuva tapo demokratine šalimi.
  • Pokomunistinė Lietuva patyrė sunkų perėjimo iš centrinės planinės ekonomikos į laisvosios rinkos ekonomiką laikotarpį.
  • Lietuva sėkmingai integravosi į tarptautines organizacijas – JTO, NATO, ES.
  • Šių dienų visuomenė susiduria su globalizacijos iššūkiais, vertybių krize, pilietinės visuomenės kūrimo sunkumais.
  • Viena iš didžiausių Lietuvos problemų – masinė emigracija.