Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Priskirkite Lietuvos padėtį (ekonominė, geopolitinė) apibūdinančius teiginius.

2 užduotis

Susiekite datas ir apibūdinimus kam atminti jos skirtos.

3 užduotis

Žemėlapyje pažymėkite valstybę, kuri pirmoji pripažino Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą.

4 užduotis

Susiekite sąvokas su apibrėžimais.

5 užduotis

Kokiam įvykiui atminti netoli Vilniaus pastatytas šis paminklas?

6 užduotis

Priskirkite, kurie bruožai būdingi komunistinės diktatūros šalims, o kurie – demokratinėms šalims.

7 užduotis

Nutempkite pateiktų prezidentų nuotraukas prie atitinkamų valstybių.

8 užduotis

Sudėliokite pateiktas iliustracijas chronologine seka.

9 užduotis

Lietuva globalizacijos akivaizdoje. Lentelėje pažymėkite teigiamus (T) ir neigiamus (N) globalizacijos poveikį nusakančius reiškinius.

10 užduotis

Pažymėkite, kurie iš šių nuotraukose vaizduojamų objektų yra UNESCO pasaulios paveldo vertybių sąraše.