Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Asmenybės, garsinančios Lietuvą pasaulyje. Įkelkite jų vardus į reikiamą lentelės grafą:

2 užduotis

Susiekite sąvokas su apibrėžimais.

3 užduotis

Kokiam įvykiui atminti netoli Vilniaus pastatytas šis paminklas?

4 užduotis

Užpildykite Lietuvos Respublikos politinės sistemos schemą. Į reikiamas vietas įkelkite teisingus žodžius:
Prezidentas, Vyriausybė, Seimas.

5 užduotis

Kuris iš šių teiginių netinka apibūdinti Lietuvos valstybės raidai po 1990 metų?

6 užduotis

Kuri iš šių asmenybių nebuvo Lietuvos Respublikos prezidentu?

7 užduotis

Lietuva globalizacijos akivaizdoje. Lentelėje pažymėkite teigiamus (T) ir neigiamus (N) globalizacijos poveikį nusakančius reiškinius.

8 užduotis

Susiekite datas ir apibūdinimus kam atminti jos skirtos.

9 užduotis

Pažymėkite, kurie iš šių nuotraukose vaizduojamų objektų yra UNESCO pasaulios paveldo vertybių sąraše.

10 užduotis

Nutempkite pateiktų prezidentų nuotraukas prie atitinkamų valstybių.