Skip to main content

Kompleksinės užduotys

2 kompleksinė užduotis

Remkitės pateiktu paveikslu ir demonstracinio objekto informacija ir iš pateikto sąrašo nutempkite žodžius arba teiginius, kurie nusako Apšvietos požiūrį į žmogų.