Skip to main content

Kompleksinės užduotys

3 kompleksinė užduotis

Šaltinyje B pažymėkite frazę, siejančią tekstą su šaltinyje A pateikta nuotrauka, ir pažymėkite žodį, kuris tiktų Frydricho II vykdomai politikai apibūdinti: