Skip to main content

Apšvieta ir jos sklaida Lietuvoje

Apšvieta, kitaip Šviečiamasis amžius, Proto amžius, Švietimo epocha – intelektualinis XVII–XVIII a. Europos ir Š. Amerikos sąjūdis, siekęs per švietimą ir mokslą sukurti teisingesnę visuomenę.

Apšvieta reiškėsi per antifeodalinių ir demokratinių idėjų sklaidą ir reformas. Kultūroje įsigali klasicizmas.