Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Antrasis pasaulinis karas vyko:

2 užduotis

Sovietų Sąjunga laimėjo karą prieš Vokietiją, nes:

3 užduotis

Pažymėkite žemėlapyje 1940 metais SSRS okupuotas teritorijas.

4 užduotis

Vokietijos okupuotose šalyse režimas skyrėsi, nes:

5 užduotis

Susiekite teiginius su įvykiais ir paveikslais.

6 užduotis

Svarbiausi nacių okupacinės valdžios tikslai buvo:

7 užduotis

Koks buvo strateginis „Barbarosos“ plano tikslas?

8 užduotis

Kokia valstybė, vykdžiusi nusikaltimus žmoniškumui, liko nenubausta?

9 užduotis

Kokia konferencija numatė žemėlapyje vaizduojamas valstybių sienas ir teritorinius pokyčius?

10 užduotis

Kuris tarptautinis susitarimas nulėmė Antrojo pasaulinio karo pradžią?