Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Antrasis pasaulinis karas vyko:

2 užduotis

Kokia iliustracijoje vaizduojamo įvykio istorinė reikšmė?

3 užduotis

Vokietijos okupuotose šalyse režimas skyrėsi, nes:

4 užduotis

Svarbiausi nacių okupacinės valdžios tikslai buvo:

5 užduotis

Susiekite teiginius su įvykiais ir paveikslais.

6 užduotis

Kuris tarptautinis susitarimas nulėmė Antrojo pasaulinio karo pradžią?

7 užduotis

Kokia iliustracijoje vaizduojamo tarptautinio teismo proceso istorinė reikšmė?

8 užduotis

Kas vaizduojama šioje iliustracijoje?

9 užduotis

Kodėl Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos paskelbtas karas Vokietijai virto ,,keistuoju karu“?

10 užduotis

Pažymėkite žemėlapyje 1940 metais SSRS okupuotas teritorijas.