Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Naudokitės įvairiais informacijos šaltiniais (vadovėliu, žinynais, internetu) ir užpildykite kariaujančių šalių pajėgumų 1941 ir 1945 metais lenteles.

Remdamiesi pasirinktinai keturiomis lentelėje pateiktomis pozicijomis padarykite išvadą, apie abiejų kariaujančių pusių karinės galios pokyčius ir įtaką karo baigčiai. Išvadą užrašykite teksto laukelyje, kuris pateiktas po lentelėmis.