Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Sudėliokite įvykius chronologine tvarka.

2 užduotis

Pažymėkite iliustracijas, kuriose įamžintos priešinimosi carinės valdžios politikai formos.

3 užduotis

Pažymėkite, kuriuose banknotuose pavaizduoti lietuvių nelegalios periodinės spaudos leidėjai.

4 užduotis

Kodėl Suvalkija (Užnemunė) tapo lietuvių tautos atgimimo židiniu:

5 užduotis

Lietuviško rašto vaikai negalėjo išmokti:

6 užduotis

Atpažinkite ir pažymėkite tautinio atgimimo veikėjus.

7 užduotis

Kuriame leidinyje 1899 m. buvo išspausdinta V. Kudirkos „Tautiška giesmė“?

8 užduotis

Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis:

9 užduotis

Lietuviška inteligentija formavosi po:

10 užduotis

Nelegalios lietuviškos spaudos leidimo centrais laikomi: