Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Lietuviško rašto vaikai negalėjo išmokti:

2 užduotis

Lietuviškos spaudos draudimą sužlugdė (pažymėkite teisingus atsakymus):

3 užduotis

Nelegalios lietuviškos spaudos leidimo centrais laikomi:

4 užduotis

Kuriame leidinyje 1899 m. buvo išspausdinta V. Kudirkos „Tautiška giesmė“?

5 užduotis

Atpažinkite ir pažymėkite tautinio atgimimo veikėjus.

6 užduotis

Lietuviška inteligentija formavosi po:

7 užduotis

Kuri iš šių asmenybių turėjo slapyvardį „Baltasis erelis“?

8 užduotis

Sudėliokite įvykius chronologine tvarka.

9 užduotis

Pažymėkite iliustracijas, kuriose įamžintos priešinimosi carinės valdžios politikai formos.

10 užduotis

Spustelėkite du žodžius, nurodančius, kas buvo svarbiausi lietuvių kalbos ir tautinės kultūros saugotojai.