Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kas lėmė nesutarimus tarp pasaulietinės ir katališkos inteligentijos?

2 užduotis

Sudėliokite įvykius chronologine tvarka.

3 užduotis

Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis:

4 užduotis

Kuriame leidinyje 1899 m. buvo išspausdinta V. Kudirkos „Tautiška giesmė“?

5 užduotis

Spustelėkite du žodžius, nurodančius, kas buvo svarbiausi lietuvių kalbos ir tautinės kultūros saugotojai.

6 užduotis

Pažymėkite, kuriuose banknotuose pavaizduoti lietuvių nelegalios periodinės spaudos leidėjai.

7 užduotis

Nelegalios lietuviškos spaudos leidimo centrais laikomi:

8 užduotis

Atpažinkite ir pažymėkite tautinio atgimimo veikėjus.

9 užduotis

Kodėl Suvalkija (Užnemunė) tapo lietuvių tautos atgimimo židiniu:

10 užduotis

Lietuviškos spaudos draudimą sužlugdė (pažymėkite teisingus atsakymus):