Skip to main content

Tautinis atgimimas Lietuvoje XIX a. – XX a.pr.

Lietuvių tautinis sąjūdis – tai XIX a. pr. – XX a. pr. vykęs lietuvių kultūrinis ir politinis pasipriešinimas lenkėjimui ir rusinimui, siekęs nepriklausomos modernios tautinės Lietuvos valstybės atkūrimo.