Skip to main content

Interaktyvios užduotys

1 užduotis

Žemėlapyje raidėmis A–B pažymėkite Varšuvos sutarties organizacijos (VSO) ir NATO bloko šalis.