Skip to main content

Lietuva

Amžininko prisiminimai

Kai dabar prisimeni pirmąjį – tą, pavasarinį, sakytum, gaivališką, šiek tiek romantišką, trispalvėmis ir šypsenomis pražydusį tą pirmąjį Sąjūdžio etapą – kai jį prisimeni, tai supranti, kad nieko gražesnio, nieko prasmingesnio, nieko broliškesnio nesi patyręs. Nei tu pats, nei visa mūsų tauta. Atgimimo laikotarpis, galima sakyti, visą tautą išvedė į lyderius. Šitokį išgyvenimą istorija mažai kam duoda. Mūsų kartai ji suteikė tokią galimybę. Dėkoju likimui, kad man teko regėti tuos daugiatūkstantinius Sąjūdžio mitingus, būti jų dalyviu. Kad patyriau didžiulį pilietinį ir poetinį išgyvenimą stovėdamas Baltijos kelyje. Iš meilės kilo Sąjūdis. Iš meilės dar gyvam savo kraštui, jo istorijai ir kultūrai, iš meilės kalbai, teisybei ir teisingumui. O svarbiausia – iš meilės žmogaus laisvei. Gal tik retas mūsų tada suvokė, kad laisvė – tai darbas, nuolatinis, alinantis darbas, deginanti kūryba, našta, pareiga ir įsipareigojimas.

Poetas Justinas Marcinkevičius