Skip to main content

Europa

  • SSRS vadovo Michailo Gorbačiovo inicijuota pertvarkos ir viešumo politika sukėlė milžiniškus pokyčius Europos žemėlapyje.
  • Daugelyje Rytų Europos šalių, įvykus aksominėms revoliucijoms, režimai žlugo taikiai.
  • Nesugebėjimas suvaldyti viešumo politikos sukeltų laisvės ir nepriklausomybės siekių bei demokratizacijos procesų, nesėkmingi bandymai reformuoti žlungančią šalies ekonomiką, galiausiai bandymas įvykdyti valstybės perversmą galutinai sužlugdė SSRS.

SSRS galutinai iširo 1991 m. gruodį. Gruodžio 1 d. dieną ukrainiečiai referendume pasisakė už nepriklausomybę, gruodžio 8 d. pasirašytas Belovežo susitarimas, gruodžio 21 d. pasirašyti Alma Atos protokolai ir įkurta Nepriklausomų Valstybių Sandrauga (NVS), gruodžio 25 d. atsistatydino likęs prezidentu be valstybės Michailas Gorbačiovas, o gruodžio 31 d. valstybė galutinai nustojo egzistuoti.

1991 m. subyrėjus SSRS ir Varšuvos pakto blokui, baigėsi apie pusę amžiaus trukęs šaltasis karas.