Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Ką simbolizuoja užrašas karikatūroje „…ir tada liko tik trys!“?

2 užduotis

Pažymėkite, kurie iš šių įvykių vyko tais pačiais metais.

3 užduotis

Pažymėkite, kurios iš šių valstybių oficialiai yra socalistinės.

4 užduotis

Žemėlapyje raidėmis A–B pažymėkite Varšuvos sutarties organizacijos (VSO) ir NATO bloko šalis.

5 užduotis

Kuris iš šių teiginių apie SSRS žlugimo priežastis yra neteisingas?

6 užduotis

Išdėstykite šias iliustracijas chronologine tvarka.

7 užduotis

Susiekite sąvokas su apibrėžimais.

8 užduotis

Susiekite asmenybes ir įvykius.

9 užduotis

Apie kokią asmenybę rašoma šioje ištraukoje?

Jo politinė veikla vertinama prieštaringai – nuo pagyrų vakaruose iki visiško pasmerkimo Rusijoje. Tačiau, kad ir kokie būtų vertinimai, neabejotina, kad jis yra vienas garsiausių mūsų laikų politinių veikėjų, paskutinis SSRS vadovas, „ pertvarkos“ politikos iniciatorius. Jis turėjo didžiulę įtaką šiuolaikinės Europos, o kartu ir Lietuvos istorijai.

10 užduotis

Įkelkite į tekstą praleistus žodžius.