Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Lietuvos laisvės kovos vyko:

2 užduotis

Pažymėkite Lietuvos Helsinkio grupės veiklos pagrindinį tikslą.

3 užduotis

Sovietmečiu kūrė:

4 užduotis

Sudėliokite įvykius chronologine tvarka.

5 užduotis

Sugrupuokite atitikmenis:

6 užduotis

Pažymėkite, apie kurią asmenybę ir jos veiklą sukurtas šis filmas.

7 užduotis

Laisvės kovų pabaigą nulėmė:

8 užduotis

Būdingiausia sovietinio gyvenimo būdo yda Lietuvoje:

9 užduotis

Pažymėkite Lietuvos gyventojų rezistencines veiklas 1944–1953 metais.

10 užduotis

Partizanų gretose daugiausia buvo: