Skip to main content

Sąvokos

Darbadienis – sovietiniuose kolūkiuose pinigine arba maisto produktais išreikšta darbo dienos išdirbio norma, taikyta kolūkiečių darbo užmokesčiui apskaičiuoti.

Stribai (rus. istrebitel – naikintojas) – Lietuvos reokupacijos metu iš civilių gyventojų sudaryti smogiamieji būriai kovai su ginkluotu pogrindžiu, represijoms vykdyti bei sovietinei tvarkai įvesti kaime. Vėliau dėl ideologinių sumetimų stribus imta vadinti „liaudies gynėjais“. Dėl savo žiaurumo stribai tapo labiausiai niekinama kolaborantų dalimi.