Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Tremtinių vadavimo operacija

Piešinyje vaizduojamas MGB kariuomenės organizuojamas kaimo žmonių suėmimas ir ruošimasis juos vežti į tremtį. Apylinkės partizanų būrys planuoja surengti pasalą ir išvaduoti suimtus kaimo žmones. Atsižvelgdami į gamtines vietovės sąlygas, pasirinkite tinkamiausią vietą pasalai ir įrenkite ją.

  • Argumentuokite, kodėl pasalai pasirinkote būtent šią vietą.
  • Sugalvokite vietovės pavadinimą, kurį susiekite su Jūsų gyvenamąja aplinka, vietovę priskirkite atitinkamai partizanų apygardai ir sričiai.
  • Suteikite partizanams slapyvardžius.
  • Aprašykite galimą operacijos eigą – kovos veiksmų pobūdį, paros laiką ir kitas detales.

Operacijos aprašymas: